canalización espiritual por Asun Adá para Paco Ascón

Amar al Alma, soltar y ser.
Un rarito a modo de baile de letras, a Paco Ascón, en este tiempo de Amor y sanación, que tan duro le toca vivir. Infinito abrazo de Luz! ✨ #AsunAdá { Continúa }